FAQ

Proč se klik-drážky otevírají?

Zajištění klik-drážek se otevírá pouze v případě, kdy se díly ochladí! To může mít následující příčiny:

 • Spojení klik-systému nebyla dobře zajištěna – žádný „klik“! (Pouze zatlačena/byla znečištěna)
 • Klik-spojení se při zajišťování poškodila (naražena)!
 • Desky se příliš ohřály a vyklenuly (například slunečním zářením!) – tím se klik-drážka odjistila (eventuálně poškodila) – při ochlazení se povolila!
 • Desky se pokládaly při vysokých teplotách v létě – ochladily se a jsou blokovány těžkými předměty, lepivými tmely, podlahou v dřevěných zárubních atd.!
 • Podložka je příliš měkká a silná! Podlaha byla zatlačena, špatně položena a vyklenula se.

Podlaha se vyboulí nebo vlní!

Podlaha se vlní jen v tom případě, pokud se desky ohřály a nelze je více vyrovnat! To může mít následující příčiny:

 • Desky se pokládaly ve studeném stavu!
 • Desky byly vystaveny přímému slunečnímu záření a roztáhly se!
 • Desky byly osvětleny silnými reflektory nebo světly a tím se ohřály (například výstavní prostory!)
 • V podložce jsou smršťující se spáry (například cementovém potěru!), které jsou překryty podlahou!

Klik-spoje se vyklenou! To může mít následující příčiny:

 • Desky nebyly dobře zajištěny, ale jen naraženy!
 • Kklik-drážka byla při zajišťování znečištěna!
 • Desky se příliš ohřály a nedají se už vyrovnat!
 • V podložce jsou smršťující se spáry (například cementovém potěru!), které jsou překryty podlahou!
 • Podložka je příliš měkká a hrubá! Podlaha byla zatlačena, špatně položena a vyklenula se.

Podlaha nepříjemně páchne!

Bohužel není možné vinyl vyrobit zcela bez zápachu. Podle směrnic DIN EN 16000 musí tento zápach ztratit do 28 dnů tak, aby více nepůsobil rušivě.

Jsou tyto aromatické látky škodlivé?

Ne! Podle zprávy z testování TÜV podle normy DIN EN 16000 francouzského nařízení VOC bylo pro naše podlahy potvrzeno, že tyto jsou povoleny v nejlepší třídě A+ pro obytnou oblast.

Jaké látky obsahují tyto podlahy?

Výsledek [mg/m3] Class A+
Formaldehyd 5 A+ < 10
Acetaldehyd 10 A+ < 200
Toluen 16 A+ < 300
Tetrachloroethylen n.d. A+ < 250
Xylene n.d. A+ < 200
1,2,4- trimethylbenzen n.d. A+ < 1000
1,4- dichlorbenzen n.d. A+ < 60
Ethylbenzen n.d. A+ < 750
2-butoxyethanol n.d. A+ < 1000
Styrene n.d. A+ < 250
TVOC 37 A+ < 1000

Jakou tepelnou odolnost vykazuje vinylová podlaha?

Tepelná odolnost našich vinylových podlah (5 mm) vykazuje podle normy EN 12664 / EN12524 při 0.067 m2•K/W

Definice tepelné odolnosti:
Rth = ∆T / Qv
∆T = teplotní rozdíl
Qv = tepelný tok
Definice tepelné vodivosti:
λ = l / (Rth • A)
Jednotkou tepelné odolnosti je K/W (Kelvin / W)

Výhoda výpočtu "tepelné odolnosti":
Hodnoty jednotlivých vrstev podlahy je možné spočítat!
Podlahové vytápění: Suma všech hodnot všech podlahových krytin by neměla překročit 0,15 m2 • K/W.

Porovnání: 25cm betonový strop Rth = 0.10 m²•K/W
7cm cement. podklad Rth = 0.05 m²•K/W
Podložka dBCover 1510 Rth = 0.051 m²•K/W
25mm dřevotř. deska Rth = 0.171 m²•K/W
30mm masiv. smrkové dřevo Rth = 0.231 m²•K/W
Keramické desky (dlažba) Rth = 0.010 m²•K/W

Je podlaha antistatická?

Podle zprávy o testech je hodnota maximálního nabití vzhledem k osobám a ohledem na naše vinylové podlahy 1,84 kV! Podle EN 1815 nesmí maximální náboj překročit 2 kV, aby bylo možné podlahu označit jako "antistatickou"! Tedy naše podlaha je antistatická!

Pozor: V mimořádně kritických oblastech (operační prostory, výrobní prostory pro elektronické komponenty atd.) jsou požadovány nižší hodnoty!

Podlaha má přesazení nebo mírné mezery!

Podle normy EN 649 a EN 651 je tolerance pro PVC podlahy 0,2 mm (cca 2 x tloušťka vizitky), proto je možné reklamovat pouze přesazení nebo širší mezery.

Podlaha má dekorační chyby, vyklenula se atd.!

Podle aplikovatelných norem musí být chyby viditelné z cca 1,80 m výšky (výška očí) v kolmém světle shora nebo zezadu na cca 2,40 m před špičkami bot, aby bylo možné reklamaci uznat. Nedostatky, které jsou viditelné pouze z výšky kolen proti světlu, nelze reklamovat!

Jaká třída používání (EN 685) byla k podlaze přiřazena?

 • Podlahy s nášlapnou vrstvou 0,1 mm: třída použití 21
 • Podlahy s nášlapnou vrstvou, 3 mm: třída použití 23/31
 • Podlahy s nášlapnou vrstvou 0,5 mm: třída použití 33/42

Obytné oblasti, které jsou určeny pro soukromé účely
 • 21 průměrná/nízká: oblasti s nízkým nebo dočasným používáním, ložnice
 • 22 normální/střední: oblasti se středním používáním, obytné prostory, vstupní chodby
 • 23 hrubá: oblasti s intenzivním používáním, obytné prostory, vstupní chodby, jídelny a koridory

Průmyslové oblasti, které jsou určeny pro veřejné a průmyslové použití
 • 31 průměrná: oblasti s nízkým nebo dočasným používáním, hotely, ložnice, konferenční prostory, malé kanceláře
 • 32 normální: oblasti se středním používáním, třídy, malé kanceláře, hotely, butiky
 • 33 hrubá: oblasti s intenzivním používáním, koridory, nákupní centra, lobby bary, školy, velkoplošné kanceláře
 • 34 velmi hrubá: oblasti s intenzivním používáním, víceúčelové haly, výstavní prostory, nákupní centra

Průmyslové oblasti, které jsou určeny pro použití v lehkém průmyslu
 • 41 průměrná: oblasti, ve kterých se provádějí práce hlavně vsedě a kde je možné příležitostně používat lehká vozidla. Elektronické dílny, dílny pro jemnou mechaniku
 • 42 normální: oblasti, kde se provádějí práce převážně vestoje a/nebo s použitím vozidel. Sklady, elektronické dílny
 • 43 hrubá: jiné průmyslové oblasti, sklady, výrobní haly

K jaké skupině opotřebení patří naše vinylové podlahy (EN 660-2)?

Naše vinylové podlahy patří do skupiny T

2.1 Klasifikace elastických podlahových krytin

2.1.1 EN 649, klasifikace homogenních a heterogenních PVC podlahových krytin

V prvním kroku se zjišťuje (tabulka 1), jaká skupina opotřebení je přiřazena k podlahové krytině.

Tabulka 1
Skupina opotřebení T P M F
Ztráta tloušťky mm EN 660-1 ≤ 0,08 ≤ 0,15 ≤ 0,30 ≤ 0,60
Ztráta objemu mm³ EN 660-1 ≤ 2,0 ≤ 4,0 ≤ 7,5 ≤ 15,0

Podlahové krytiny s transparentní nášlapnou vrstvrou patří automaticky – bez kontroly – do skupiny opotřebení T!