Prohlášení o ochraně osobních údajů

Záleží nám na vašem soukromí. U nás byste se měli cítit bezpečně. My a náš pověřenec pro ochranu osobních údajů proto dbáme na dodržování právních předpisů týkajících se ochrany osobních dat, zejména evropského obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a spolkového zákona o ochraně osobních dat (BDSG). V následujícím textu vás chceme informovat, pro jaké účely se zpracovávají vaše data a jaká máte práva. Prohlášení o ochraně osobních údajů si můžete kdykoli zobrazit kliknutím na „Datenschutz/Ochrana dat“ v zápatí každé stránky.

Jméno a kontaktní údaje správce

B! Design jsou internetové stránky firmy BAUHAUS. Péče o zákazníky probíhá ve společnostech skupiny BAUHAUS (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) na základě dohody o společném správci ve smyslu čl. 26 odst. 1 věty první GDPR. Centrálním kontaktním místem pro dotazy zákazníků, resp. subjektů údajů ohledně právní ochrany osobních údajů je

BAUHAUS AG
pobočka Mannheim
Gutenbergstraße 21

68167 Mannheim

Německo

Telefon: 0800 3905 000

E-Mail: datenschutz@bauhaus.info.

Společnost BAUHAUS AG zajišťuje dodržování práv subjektů údajů podle GDPR (viz práva subjektů údajů).
Společnosti koncernu BAUHAUS předávají veškeré dotazy zákazníků a třetích osob ohledně ochrany osobních údajů společnosti BAUHAUS AG. To se netýká dotazů adresovaných přímo pověřenci pro ochranu osobních údajů. Důležité části dohody o společném správci ve smyslu čl. 26 odst. 1 věty první GDPR najdete na adrese: www.bauhaus.info/gemeinsam_verantwortliche.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Pokud jako subjekt údajů máte otázky ohledně nakládání s vašimi osobními údaji a jejich právní ochrany, pak máte dvě možnosti, jak se zeptat, respektive předložit svoji záležitost:

  • Pro všeobecné dotazy k ochraně osobních údajů a uplatňování práv subjektu údajů (např. žádost o informace) se na nás obracejte e-mailem na adresu datenschutz@bauhaus.info, ve kterém popište svoji záležitost a uveďte kontaktní adresu.
  • Pro specifické dotazy se můžete kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů e-mailem na adresu: datenschutzbeauftragter@bauhaus.info.

Účel a právní základ zpracování údajů

Tyto obecné údaje a informace se ukládají do souborů protokolu serveru.

Při návštěvě stránky www.bdesign-vinyl.de zaznamená webový server tuto návštěvu automaticky do takzvaných souborů protokolu serveru (server log files). Tyto soubory obsahují informaci o použitém počítači, operačním systému a čase návštěvy. Tato data se používají pouze ke statistickému vyhodnocování, plní bezpečnostní úlohu (například při objasňování případů zneužití či podvodu) a používají se k provozu internetových stránek. Zpracování těchto údajů je právně ukotveno v čl. 6 odst. 1 větě první písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je provozování, prezentace a zlepšování stability a funkčnosti našich internetových stránek.

Zákon ani smlouva vám nepředepisují povinnost poskytovat výše uvedené údaje. Bez souborů protokolu serveru ale nelze zajistit služby a fungování našich internetových stránek. Jednotlivé služby pak nemohou být dostupné nebo jen omezeně.

Používání souborů cookies

Při používání našich internetových stránek se do vašeho počítače nahrávají tzv. cookies. Jedná se o malé textové soubory, jež se ukládají na pevném disku a jsou určeny pro prohlížeč, který používáte. Díky nim získává příslušný server určité informace. Cookies nemohou spouštět žádné programy ani nahrát viry do vašeho počítače. Slouží tomu, aby vaše práce s internetem byla efektivnější a uživatelsky příjemnější. Cookies se na našich internetových stránkách například používají k tomu, aby bylo možné vyhodnocovat chování návštěvníků těchto internetových stránek. Nastavení svého prohlížeče si můžete nakonfigurovat podle svého přání a můžete například zakázat přijímání cookies třetí strany nebo jiných cookies. Pokud používání cookies zakážete, pak nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek.

Google Analytics

Používáme Google Analytics, analytický webový nástroj firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen Google). Google používá cookies. Informace vygenerované prostřednictvím cookies o užívání příslušných internetových stránek uživatelem se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA, kde se ukládají.

Google je certifikován podle pravidel pro předávání dat dohodnutých mezi EU a USA (tzv. EU-US Privacy Shield) a garantuje, že evropské právo ohledně ochrany osobních údajů bude dodrženo (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google tyto informace používá z našeho pověření k tomu, aby vyhodnocoval využívání našich internetových stránek návštěvníky, vyhotovoval zprávy o aktivitách na našich internetových stránkách a poskytoval nám další služby související s užíváním našich internetových stránek a internetu. Ze zpracovaných údajů mohou být vytvářeny pseudonymní uživatelské profily. Zpracování údajů probíhá na základě vašeho souhlasu podle dle čl. 6 odst. 1 věty první písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Níže jsou popsány možnosti, jak můžete svůj souhlas odvolat.

Nástroj Google Analytics používáme pouze s aktivovanou anonymizací IP adres. To znamená, že společnost Google zkrátí IP adresu uživatele z členského státu Evropské unie nebo z jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru před jejím odesláním do USA. Jen ve výjimečných případech je na server společnosti Google v USA zasílána kompletní IP adresa a tam zkrácena.

IP adresu, kterou poskytne prohlížeč uživatele, neeviduje společnost Google spolu s ostatními daty. Uživatel může vhodným nastavením svého prohlížeče zabránit ukládání souborů cookies; vedle toho můžete zabránit společnosti Google sbírat a zpracovávat data vygenerovaná soubory cookies, jež se týkají vašeho užívání internetových stránek, tím, že si stáhnete a do svého prohlížeče nainstalujete plugin, který je k dispozici na této adrese: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

alší informace o ochraně osobních údajů ze strany Google, o možnostech nastavení a odmítnutí najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google na adrese (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastavení zobrazování reklam (https://adssettings.google.com/authenticated).

Alternativně k doplňku Browser-Add-On nebo v rámci prohlížečů na mobilních zařízeních klikněte na tento odkaz a do budoucna zakážete používání nástroje Google Analytics na těchto internetových stránkách:

Analytics-Opt-Out

Analytics-Opt-Out

Na vaše zařízení se uloží opt-out cookie, který znemožní další používání vašich údajů. Pro smazání svých cookies musíte znovu kliknout na tento odkaz.
Zákon ani smlouva nepředepisují povinnosti poskytovat výše uvedené údaje. Bez těchto údajů ale není možné provádět analýzu, a tím pádem nemůžeme optimalizovat a vylepšovat provoz našich internetových stránek.

YouTube

U videí využívají naše internetové stránky služeb poskytovatele YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, kterého zastupuje společnost Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Obvykle již při otevření internetové stránky s vloženým videem se odešle vaše IP adresa na server YouTube a na váš počítač se nainstalují cookies.

YouTube videa na našich stránkách jsou ale vložená v režimu rozšířené ochrany osobních údajů (to znamená, že server YouTube se vždy ještě spojí se službou Double Click od společnosti Google, přičemž se ale osobní údaje vyhodnocují podle zásad ochrany osobních údajů společnosti Google). YouTube tak neukládá žádné údaje o návštěvníkovi, pokud se na dané video nepodívá. Jestliže na video vložené na našich stránkách kliknete, přepošle se vaše IP adresa na server YouTube a ten získá informaci, že jste se na dané video podívali. Jste-li přihlášeni k YouTube, pak se tato informace přiřadí k vašemu uživatelskému účtu (tomu můžete zabránit tím, že se před spuštěním videa odhlásíte od YouTube).

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování dat a jejich zpracovávání ze strany YouTube najdete v zásadách ochrany osobních dat serveru YouTube. Zde najdete i další informace o svých právech a možnostech nastavení pro ochranu svého soukromí: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a podléhá pravidlům EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.“

Příjemce osobních údajů

V rámci oprávnění vyplývajících ze zákona jsou vaše osobní údaje přístupné v rámci EU následujícím firmám:
ostatním společnostem koncernu BAUHAUS (https://www.bauhaus.info/gesellschaften) a jejich zpracovatelům, např. pro další poradenství, uzavírání požadovaných smluv nebo poskytování dalších služeb; a poskytovatelům koncernu BAUHAUS AG, kteří zajišťují IT služby a správu internetových stránek (backend).

Doba uložení dat

Vaše data máme uložená tak dlouho, jak je to pro daný účel nezbytné:

  • soubory protokolu serveru: 30 dní
  • Google Analytics Cookie: 2 roky

Práva subjektu údajů

Společnosti koncernu BAUHAUS komplexně zajišťují vaše práva jako subjektu údajů.

Odvolání souhlasu

Pokud jste v rámci užívání těchto internetových stránek udělili souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, můžete ho kdykoli odvolat v souladu s čl. 7 odst. 3 GDPR. Odvolání můžete provést e-mailem na adresu datenschutz@bauhaus.info nebo písmeně na výše uvedenou adresu. Účinky odvolání platí pro budoucnost, to znamená, že vaše osobní údaje se v budoucnu již nebudou zpracovávat. Vaše odvolání souhlasu tak ovlivní přípustnost zpracování vašich osobních údajů poté, co nám toto odvolání oznámíte. V tomto případě v budoucnu již nebude možné zpracovávat příslušné údaje.

Právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) GDPR

Podle čl. 21 odst. 1 věty první GDPR máte z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, na základě čl. 6 odst. 1 věty první písm. f) GDPR .

Vznesete-li námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převažují nad vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Další práva

Při splnění daných podmínek máte vůči správci tato další práva ohledně svých osobních údajů:

  • právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům, čl. 15 GDPR;
  • právo na opravu, čl. 16 GDPR;
  • právo na výmaz, čl. 17 GDPR;
  • právo na omezení zpracování, čl. 18 GDPR;
  • právo na přenositelnost údajů, čl. 20 GDPR.
  • Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud dospějete k názoru, že zpracování vašich osobních údajů probíhá v rozporu s ustanoveními GDPR.
Aktualizace a změny

Prohlášení o ochraně osobních údajů se čas od času musí upravit podle nových skutečností a právních předpisů. Než navštívíte naše internetové stránky, vždy si projděte naše prohlášení o ochraně osobních údajů, abyste se dozvěděli o případných změnách a nejnovějších aktualizacích.

Platí od 15.8.2019