Tiráž

Provozovatel těchto internetových stránek
BAUHAUS E-Business GmbH & Co. KG
Gutenbergstraße 21
D-68167 Mannheim

Ident.č. DPH: DE 156673152
Obvodní soud Mannheim (Amtsgericht Mannheim): HRA 3983

Telefon: +49 800 3905 000
E-Mail: service@bauhaus.info

Osobně ručící společnice

Werkhaus GmbH
Sídlo: Mannheim
Obvodní soud Mannheim (Amtsgericht Mannheim) HRB 6426
Jednatelé: Bernd Baus, Lutz Fiedler

Upozornění na ručení

Přes pečlivou kontrolu obsahu nepřebíráme žádnou záruku za obsahy externích odkazů. Za obsah odkazovaných stránek odpovídá výlučně jejich provozovatel.

Prohlášení o ochraně údajů

BAUHAUS si přeje, aby pro Vás bylo používání našich internetových stránek bezpečné a uspokojivé. BAUHAUS se vždy snaží jednat v souladu s platným zákonem o ochraně údajů. Následující směrnice o ochraně údajů Vás informuje o tom, kdy a kde je možné požadovat osobní údaje a jak můžete tento proces kontrolovat.

Tato směrnice se vztahuje na internetové stránky na adrese URL www.bauhaus-ag.de., příp. www.bauhaus.info. Protože nabídku vytváříme průběžně, mohou v jednotlivých případech vyplynout i změny. Proto doporučujeme pravidelně číst tuto směrnici.

Směrnice o ochraně údajů

Zpravidla si můžete naše internetové stránky otevřít, aniž jste zadávali své osobní údaje. Pokud jsou v jednotlivých případech nutné vaše osobní údaje, jméno, adresa nebo jiné osobní údaje, budete na to upozorněni. Pokud se rozhodnete, že nám nebo našim obchodním partnerům zašlete své osobní údaje přes internet, například při korespondenci nebo při objednávání. Vaše osobní údaje si vyžádáme, uložíme a zpracujeme s nejvyšší mírou péče a za dodržení příslušných zákonů.

Údaje o používání

Otevřením našich internetových stránek obdržíme údaje o používání. Tyto údaje vyhodnotíme, abychom uměli identifikovat trendy a vypracovat statistiky, ale při všech opatřeních dáváme pozor, abychom splnili vysoké standardy bezpečnosti ze zákona o ochraně údajů v telekomunikačních službách (TDDSG) a nařízení o ochraně údajů pro telekomunikační společnosti (TDSV). Tím je vyloučeno, aby se údaje o užívání nebo profily spojily s osobními údaji nebo vznikl „skrytý“ uživatel.

Vyloučení záruky (Disclaimer)

Nepřejímáme žádnou záruku za jakýkoliv obsah. Příspěvky pocházejí ze zdrojů, které považujeme za důvěrné. Není ale možné převzít záruku nebo garanci za aktuálnost, správnost a úplnost poskytovaných informací.

Komerční používání a/nebo postoupení obsahu těchto internetových stránek je podmíněno písemným souhlasem.

Údaje na našich internetových stránkách byly vypracovány pečlivě a podle známého stavu techniky a výzkumu. Výzkum a zkušenosti se posouvají neustále dál. Proto dejte prosím pozor na to, abyste před realizací prací měli vždy k dispozici nejnovější informace z internetové stránky. Prosím, mějte porozumění s tím, že pro údaje na těchto stránkách musíme omezit záruku pro případ úmyslu, hrubé nedbalosti a porušení podstatných povinností. Popsané aplikace výrobků nemohou zohlednit mimořádné poměry v jednotlivých případech. Proto si pro používané výrobky ověřte jejich vhodnost pro konkrétní účel použití a v každém případě zohledněte návod k použití a údaje od výrobce.

Obrázky

© fotolia.com
© iStockPhoto.com

© Paul Maguire – Fotolia.com, © fischer-cg.de – Fotolia.com, © F.Schmidt – Fotolia.com, © zhu difeng – Fotolia.com, © hammett79 – Fotolia.com, © peshkova – Fotolia.com, © Stauke – Fotolia.com, © Smileus – Fotolia.com, © Romolo Tavani – Fotolia.com, © Halfpoint – Fotolia.com, © goodluz – Fotolia.com, © drubig-photo – Fotolia.com, © ehrenberg-bilder – Fotolia.com, © stokkete – Fotolia.com, © franckreporter – iStockPhoto.com, © skynesher – iStockPhoto.com, © LarisaBozhikova – iStockPhoto.com

Poznámka o používání pro Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu analýzy webu společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „Cookies“, textové údaje, které se ukládají ve vašem počítači a které umožňují analýzu používání webových stránek. Informace, které jsou vytvářeny pomocí Cookies vaším používáním těchto webových stránek, se zpravidla přenášejí a ukládají na server Google v USA. V případě aktivace IP anonymního prohlížení na této webové stránce je vaše IP adresa ze strany Google zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo jiných smluvních států Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech je přenášena kompletní IP adresa na server Google v USA a tam uložena zkráceně. Na zakázku provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace, aby vyhodnotil vaše používání webových stránek, pro vytváření zpráv o aktivitách na stránce a o dalších službách spojených s užíváním webových stránek a internetu pro provozovatele těchto stránek. IP adresa zprostředkovaná v rámci Google Analytics vaším prohlížečem nebude spojena v Google s jinými údaji. Ukládání Cookies můžete zabránit příslušným nastavením svého prohlížeče; ale upozorňujeme vás na to, že v takovém případě není možné v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů, které vytvářejí Cookies a které se vztahují na vaše používání webových stránek (včetně Vaší IP adresy) společností Google, jakož i zpracováním těchto údajů tak, že z následujícího odkazu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) si nahrajete a nainstalujete potřebný plugin pro prohlížeč.
Detailní informace naleznete na http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unter https://www.google.de/intl/de/policies/ (obecné informace o Google Analytics a ochraně údajů). Upozorňujeme Vás na to, že na těchto webových stránkách byl Google Analytics rozšířen o kód „gat._anonymizeIp();“, aby bylo zajištěno anonymní zaznamenávání IP adres (takzvaný IP masking).