Záruka

Kolekce b!design star, maxi, maxi+ a tile nabízejí 5LETOU, ÚPLNOU PRŮMYSLOVOU ZÁRUKU.
Kolekce b!design clic nabízí 10LETOU OMEZENOU PRŮMYSLOVOU ZÁRUKU.
Kolekce b!design clic home nabízí 5LETOU, OMEZENOU PRŮMYSLOVOU ZÁRUKU.
PRO POUŽITÍ V SOUKROMÝCH OBYTNÝCH OBLASTECH PLATÍ ZÁRUKA OD VÝROBCE 25 LET.

1. Rozsah platnosti
Za předpokladu, že podlaha byla ošetřována podle údajů z příručky o používání a používána v rámci uvedené třídy a nainstalována v souladu s návodem na položení, platí záruka výlučně pro následující oblasti:

  1. Výrobní vady
  2. Delaminace
  3. Přílišné, neobvyklé barevné odchylky a vyblednutí, a to za předpokladu, že podlaha nebyla vystavena přímému slunečnímu záření.

2. Ze záruky jsou vyloučeny:

  1. Standardní opotřebení, úmyslně nebo svévolně způsobené škody: Škody z důvodu neodborné instalace nebo ošetřování, chemický rozklad z důvodu nevhodných čisticích prostředků, podklad s alkalickým obsahem nebo škody z důvodu hydrostatického tlaku, popálení, trhliny, boule, skvrny nebo ztráta lesku z důvodu normálního stárnutí nebo vnějších vlivů.
  2. Práce nebo pracovní náklady na odstranění poškozené a položení náhradní podlahy.
  3. Následně vzniklé škody

NOmezení používání, opožděná doba pronájmu atd., které souvisejí s odstraněním nebo reinstalací příslušného materiálu. Každá další náhrada škody za vedlejší nebo následné škody je vyloučena.
Pokud není možné z důvodu lokálních zákonných ustanovení zabránit vzniku následných škod, je možné omezení, která jsou uvedena v bodě 2, aplikovat jen částečně. Touto zárukou jsou propůjčována specifická práva, není z ní možné odvodit žádné další požadavky nebo práva. Tyto záruční výkony je možné požadovat pouze formou okamžitého informování prodejce/obchodníka. K informování je nutné přiložit kopii originálu faktury, jakož i zcela vyplněnou zprávu o reklamaci, požadavek na uplatnění záruky může autorizovat pouze prodejce/obchodník